CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đặc trưng vật liệu xúc tác hấp phụ
Thiết bị nhiễu xạ tia X

THIẾT BỊ NHIỄU XẠ TIA X  - D8 ADVANCE -  BRUKER AXS

pcm xrd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người quản lý:

TS.Nguyễn Hàn Long

Từ khóa:

XRD

Mô tả thiết bị:

Hệ thống thiết bị nhiễu xạ tia X D8 Advance có tất các các ứng dụng của phương pháp nhiễu xạ tia X như nghiên cứu cấu trúc tinh thể, phân tích pha, độ biến dạng và độ lệch mạng...

 • Xác định pha tinh thể định tính.

Xác định sự có mặt của các pha tinh thể trong mẫu với độ nhạy cao (» 2%), sử dụng phần mềm Evaluation, Version 8.0 Release 2002

 • Xác định pha tinh thể định lượng.

Xác định chính xác hàm lượng các pha tinh thể có mặt trong mẫu, sử dụng phần mềm DQuant, Version 8.0 Release 2002.

 • Xác định kích thước hạt tinh thể.

Xác định kích thước trung bình của hạt tinh thể trong mẫu, sử dụng phần mềm Win Crysize, Version 8.0 Release 2002.

 • Xây dựng mạng tinh thể, xác định các thông số mạng.

Trên cơ sở các thông số mạng đặc trưng của pha tinh thể trong mẫu, xây dựng mô hình tinh thể trên phần mềm Win Metric và Win Index, Version 8.0 Release 2002.

 • Phần mềm chuyển đổi kết quả phân tích đa dạng Raw File Exchange, Version 8.0 Release 2002.
 • Xây dựng phổ 3 chiều để nghiên cứu sự biến đổi pha tinh thể.

 

Thông số kỹ thuật:

 • Cường độ ống phát tối đa 40kV/40mA, cửa số ống phát 10mm
 • Ống phát Cu, bước sóng 1,5406 Å
 • Ống phát Co, bước sóng 1,78897 Å
 • Ống phát Cr, bước sóng 2,2897 Å
 • Ống phát Mo, bước sóng 0,7093 Å
 • Dải góc quét: -3O ¸ +165O, hệ thống gương cầu Gobel Mirror cho phép thực hiện bước quét 0,1O thích hợp cho nghiên cứu mẫu có hình dạng bất kỳ, đặc biệt phù hợp cho nghiên cứu vật liệu xúc tác và hấp phụ.
 • Detector ống đếm và detector bán dẫn.
 • Giá mẫu cố định, có thể phân tích các mẫu lỏng, rắn và bột.
 • Phần mềm điều khiển hiện đại, đa chức năng, phiên bản 2003.
 • Thư viện phổ chuẩn với trên 150.000 patterns.

 

 

Các ghi chú khác