CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đặc tính dầu thô và sản phẩm khí
Chớp cháy cốc kín Gallenkamp

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ CHỚP CHÁY CỐC KÍN - AUTOFLASHGALLENKAMP

Người quản lý:

Th.S Hoàng Hữu Hiệp

Từ khóa:

Độ bền oxi hóa

Mô tả thiết bị:

Xác định độ bền oxy hóa của dầu

Thông số kỹ thuật:

§   Theo tiêu chuẩn ASTM D93.

§   Thiết bị điều khiển tự động và phát hiện điểm chớp cháy từ  25 đến 350oC.

§   Detector phát hiện điểm chớp cháy: cặp nhiệt điện chênh lệch.

§   Bộ phận mồi lửa: gas

§   Tự động ngắt máy khi quá nhiệt.

 

 

Các ghi chú khác