CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đặc tính dầu thô và sản phẩm khí
Ăn mòn tấm đồng Koehler

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN TẤM ĐỒNG - KOEHLER

Người quản lý:

Th.S Hoàng Hữu Hiệp

Từ khóa:

Ăn mòn tấm đồng

Mô tả thiết bị:

Xác định độ ăn mòn tấm đồng

Thông số kỹ thuật:

  • Theo tiêu chuẩn ASTM D130.
  • Có khả năng đo 6 mẫu đồng thời.
  • Nhiệt độ cực đại: 100oC.
  • Độ ổn định nhiệt độ: 0,5oC

 

 

Các ghi chú khác