CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đặc tính dầu thô và sản phẩm khí
Xác định độ nhớt động học

Thiết bị đo độ nhớt động học -Koehler  kv 4000

Người quản lý:

Th.S Hoàng Hữu Hiệp

Từ khóa:

 

Mô tả thiết bị:

Xác định độ nhớt động học của sản phẩm dầu nhờn.

 

Thông số kỹ thuật:

§   Theo tiêu chuẩn ASTM D445, D2170, D6074, D6158,          IP 71, ISO 3104

§      Tự động điều khiển nhiệt độ trong khoảng 10¸150OC       ± 0,01OC, chủ yếu theo ASTM đo tại 40OC và 100OC

§   Tự động tính và hiển thị độ nhớt đo được theo thời gian.

§   Khả năng đo 6 mẫu cùng một lúc.

§   Độ phân giải hiển thị nhiệt độ: 0,1OC.

§   Độ chính xác về thời gian đo: 0,01%.

 

 

Các ghi chú khác