CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đặc trưng vật liệu xúc tác hấp phụ
Thiết bị phân tích nhiệt

PHÂN TÍCH NHIỆT VI SAI - STA 409PC - NETZCH

pcm tgdsc

 

 

 

 

 

 

 

 

Người quản lý:

TS. Nguyễn Hàn Long

Từ khóa:

TG/DTA, TG/DSC, phân tích nhiệt

Mô tả thiết bị:

§       Nghiên cứu sự thay đổi pha, nhiệt độ chuyển pha, xây dựng giản đồ pha, xác định nhiệt dung riêng, nghiên cứu phản ứng phân huỷ và phản ứng oxy hoá khử...

§       Khả năng thực hiện phép đo TGA/DTA và TGA/DSC đồng thời trong cùng một lần chạy mẫu làm giảm khả năng ảnh hưởng của quá trình chuẩn bị mẫu.

§       Hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu cho phép đánh giá động học DTA/DSC và TG.

§       Khả năng kết nối với MS, FTIR.

 

Thông số kỹ thuật:

§  Cân có hệ thống bù khối lượng tự động. Khối lượng mẫu đo 18g, độ phân giải 0,2mg.

§  Lò ống nhiệt độ cao với thanh đốt SiC tinh khiết, cặp nhiệt S, nhiệt độ tối ưu từ 25 ¸ 1500OC, nhiệt độ tối đa 1550 OC.

§  Tích hợp sensor E, K giúp tăng độ nhậy khi đo ở giải nhiệt độ thấp.

§  Sensor DSC dạng đĩa cho giải nhiệt độ từ 25 ¸ 1500 OC.

§  Hệ thống chân không cho phép giảm áp và tạo môi trường sạch. Có khả năng thay đổi môi trường đo bằng phương pháp sử dụng các khí khác nhau.

 

 

Các ghi chú khác