CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đặc tính dầu thô và sản phẩm khí
xác định hàm lượng n-parafin petrotest

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG n-PARAFIN - PETROTEST

 

 

 

Người quản lý:

Th.S Hoàng Hữu Hiệp

Từ khóa:

Hàm lượng parafin

Mô tả thiết bị:

Xác định hàm lượng parafin rắn chứa trong mẫu bitum rắn, dầu nhờn, dầu thô

Thông số kỹ thuật:

Theo tiêu chuẩn DIN 52015

 

 

Các ghi chú khác