CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đặc tính dầu thô và sản phẩm khí
Xác định nhiệt độ đông đặc Seta

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ ĐÔNG ĐẶC - SETA K16990-0

 

Người quản lý:

Th.S Hoàng Hữu Hiệp

Từ khóa:

Nhiệt độ đông đặc

Mô tả thiết bị:

Xác định nhiệt độ đông đặc của nhiên liệu phản lực

 

Thông số kỹ thuật:

Theo tiêu chuẩn ASTM D2386; IP 16; ISO 3013; DIN51421; NF M07-248; FTMS791B 1411

 

 

Các ghi chú khác