CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đặc tính dầu thô và sản phẩm khí
Xác định độ nhớt biểu kiến Seta

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHỚT BIỂU KIẾN - SETA K 23410-2

Người quản lý:

Th.S Hoàng Hữu Hiệp

Từ khóa:

Độ nhớt biểu kiến

Mô tả thiết bị:

Xác định độ nhớt biểu kiến của dầu nhờn, dầu cách điện và các nhiên liệu nhẹ hơn, có thể sử dụng để đo độ nhớt của các dầu nặng hơn và bitum.

 

Thông số kỹ thuật:

§   Theo tiêu chuẩn ASTM D1665.

§   Điều khiển nhiệt độ trong buồng ổn nhiệt đến 150OC.

 

 

Các ghi chú khác