CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đặc tính dầu thô và sản phẩm khí
Xác định trị số axit-bazo

THIẾT BỊ CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ AXÍT/BAZƠ/KF - TIM900 RADIOMETER

Người quản lý:

Th.S Hoàng Hữu Hiệp

Từ khóa:

 

Mô tả thiết bị:

Xác định trị số axit, bazơ trong các sản phẩm dầu mỏ.

 

Thông số kỹ thuật:

- Theo tiêu chuẩn ASTM D2896, D664, IP276, IP177

- Xác định hàm lượng nước trong sản phẩm dầu mỏ sử dụng phương pháp chuẩn độ Karl - Fischer (³ 10 ppm).

- Điều khiển bởi PC qua phần mềm TIM TALK

 

 

Các ghi chú khác