CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung

 

Hệ thống nghiên cứu đánh giá hoạt tính xúc tác FCC

MAT 5000 - Zeton - Canada

zeton mat5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người quản lý:

Th.S Nguyễn Anh Vũ

Từ khóa:

FCC, MAT 5000

Mô tả thiết bị:

§     Đánh giá hoạt tính xúc tác FCC theo tiêu chuẩn ASTM..

§     Nghiên cứu sự hình thành cốc trong quá trình phản ứng.

§     Nghiên cứu các phản ứng tổng hợp hữu cơ, hóa dầu...

 

Thông số kỹ thuật:

  • Gồm hai thiết bị phản ứng dạng tầng sôi (fluidized bed) và tầng chặt (fixed bed).
  • Hệ thống điểu khiển nhiệt độ tự động toàn bộ lò phản ứng, với độ chính xác cao trong giải từ nhiệt độ thường tới 900 OC.
  • Hệ thống bơm vi lượng tự động nạp mẫu và có ổn định nhiệt độ.
  • Hệ thống bẫy sản phẩm lỏng và chứa các sản phẩm khí sau phản ứng.
  • Lò deactive xúc tác.
  • Lò oxi hóa sâu, CO thành CO2
  • Tự động hóa theo chương trình phản ứng.
  • Hệ thống phần mềm điều khiển cho phép quan sát sự thay đổi các tham số như nhiệt độ, áp suất, thể tích, ... trong toàn bộ quá trình phản ứng. Khả năng lưu trữ các tham số.
  • Hệ thống phân tích sắc ký gồm RGA online, DHA, SIMDIST, phân tích CO2 bằng phương pháp hồng ngoại in-situ.

Một số thông số cơ bản của MAT 5000

Nhiệt độ phản ứng thông thường

490 - 540

áp suất

khí quyển

Lượng xúc tác đưa vào

4 - 9 gram

Xúc tác/Dầu nguyên liệu

2,5 - 11

Thời gian phản ứng

30s

Nguyên liệu

Cặn chưng cất chân không hoặc khí quyển

Nhiệt độ vùng bơm vi lượng

đến 120oC

Nhiệt độ bẫy sản phẩm lỏng

đến -30oC

Cân bằng vật liệu

98 - 101% khối lượng

Nhiệt độ tái sinh xúc tác

600oC

 

 

 

Các ghi chú khác

Hệ thống MAT 5000 là một hệ thiết bị đặc biệt thiết kế cho việc đánh giá hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác FCC công nghiệp và các hệ xúc tác mới tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Hoạt tính xúc tác được đánh giá trên cơ sở % khối lượng nguyên liệu chuyển hóa thành gasoline, khí và cốc. Độ chọn lọc được xác định bằng %khối lượng các sản phẩm cần nghiên cứu. Thêm nữa, hệ thống phản ứng MAT còn được sử dụng để đánh giá khả năng cracking của các nguồn nguyên liệu khác nhau trong các điều kiện phản ứng khác nhau. Với một lượng nhỏ xúc tác và nguyên liệu phản ứng, MAT 5000 là một công cụ có hiệu quả cao và dễ dàng sử dụng trong việc đánh giá phản ứng FCC