CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung

 

HỆ THỐNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ - NOVAA400 ANALYTIK JENA  GERMANY

pcm-aas


 

Người quản lý

ThS. Chu Thị Hải Nam

Từ khóa

AAS

Mô tả thiết bị

Thiết bị AAS_Jena

Xác định các hàm lượng kim loại trong thực phẩm, nước sinh hoạt, Nước nuôi trồng thủy sản, đất, môi trường và các vật liệu khác, ...

Các nguyên tố: Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Al, As, Ca, Zn, Si, Na, Pb, Cd, V, K, ...

Thông số kỹ thuật

Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Model: NovAA400

Xuất xứ: hãng JENA, Đức

Detector kiểu nhân quang điện, dải đo rộng và rất nhạy với tia UV, đo đồng thời tín hiệu phân tích và so sánh giảm thiểu nhiễu.

Đèn nguyên tố cố định, có hệ thống nguồn cấp cho đèn phóng điện không EDL.

Bật được đồng thời nhiều đèn để có thể sấy đèn trước khi sử dụng.

Hiệu chỉnh nền chính xác cao, độ nhạy cao tối thiểu bằng đèn D2, thay thế dề dàng và có thể điều chỉnh được.

Dải đo của bộ khuyếch đại và nhân quang từ (dải bước sóng): 190-900nm, tự động quét bước sóng.

Hệ thống điều khiển khí tự động.

Có hệ thống phân tích mẫu dạng ngọn lửa (Flame) và dạng lò (Graphite), model: MPE 50.

 

Ghi chú khác