CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung

 

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH XÚC TÁC - AUTOCHEM II 2920 - MICROMERITICS

pcm asap2010 and autochemii

 

 

 

 

Người quản lý:

Th.S Nguyễn Anh Vũ

Từ khóa:

TPD-NH3, TPR-H2, TPO-O2, Đo độ phân tán

Mô tả thiết bị:

Phân tích theo chương trình nhiệt độ:

§       Khử  hóa theo chương trình nhiệt độ.

§       Oxy hóa theo chương trình nhiệt độ.

 

Thông số kỹ thuật:

* 12 cổng khí phân tích và bộ tạo hơi cưỡng bức cho các cấu tử lỏng (max. 150OC).

* Hệ thống điều khiển nhiệt độ có độ chính xác cao với khoảng nhiệt độ rộng liên tục từ -70OC ¸ 1100OC

* Detector dẫn điện TCD.

* Bộ điều khiển lưu lượng dòng, chia dòng, trộn dòng có độ ổn định cao.

 

 

Các ghi chú khác