CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung

 

Hệ thống phân tích hồng ngoại FT-IR và Raman - FT-IR 6700 NRX Raman Module- Thermo Nicolet - ThermoElectro

pcm-ftir raman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người quản lý:

Th.S Trương Dực Đức

Từ khóa:

FTIR, Raman, hồng ngoại

Mô tả thiết bị:

-          Đo truyền qua, ATR, đo phản xạ khuếch tán, phản xạ toàn phần, đo cáp quang.

-          Khả năng mở rộng theo các giải đo: hang ngoại trung (Mid-IR), hồng ngoại xa (Far-IR), hồng ngoại gần (Near-IR) và tử ngoại khả kiến (UV-VIS)

-          Khả năng quét nhanh cho đo động học.

-          Có khả năng phân tích các hợp chất rắn, lỏng, khí.

-          Có khả năng nghiên cứu cấu trúc các vật liệu, xúc tác.

 

Thông số kỹ thuật:

-          Đèn nguồn ETC EverGlo được kiểm soát nhiệt độ với 3 chế độ hoạt động: Chế độ nghỉ, chế độ ổn định nhiệt độ và chế độ hoạt động với mức năng lượng cao.

-          Bộ giao thoa có độ phân giải cao, căn chỉnh tự động liên tục, gương phản xạ phủ vàng.

-          Detector DLaTGS/KBr được ổn định nhiệt với giải đo từ 12500-350cm-1.

-          Nguồn laser: He-Ne định vị chính xác, khi thay thế không cần căn chỉnh.

-          Bộ tách tia sử dụng tinh thể KBr trong vùng 7800-350cm-1.

-          Phần mềm tra phổ và các thư viện. Phần mềm định lượng TQ Analyst

-          Module FT-Raman với độ phân giải phổ tốt hơn 0.8cm-1. Kết nối trực tiếp với hệ thống quang phổ hồng ngoại. Detector InGaAs cho Module FT-Raman, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu S/N 1000

-          Bộ gá mẫu MicroStage dùng cho FT-Raman:

Điều khiển theo 3 phương.

Gắn kèm một camera, hình ảnh màu

Khả năng đo mẫu với diện tích đo nhỏ nhất tới 50 mm

-          Thư viện phổ FT-Raman Polumer

-          Thư viện phổ Raman Organic Chemical

-          Buồng đo mẫu có điều khiển chân không, nhiệt độ và áp suất cao.

 

 

Các ghi chú khác