CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung

 

Họ và tên

ThS. Hoàng Hữu Hiệp

photo hiep 2

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 301 nhà C5-10

Email :

hoanghhiep-petrochem@mail.hut.edu.vn

Tel :

+ 3 8 68 30 98

Fax :

+ 3 8 68 30 98

Các môn giảng dạy:

Không có

Hướng nghiên cứu:

1.      Xúc tác cho quá trình hydrotreating

2.      Xúc tác cho quá trình isome hóa n-hexan và phân đoạn Naphta nhẹ.

3.      Vật liệu lọc màng dùng cho lọc dầu nhờn thải

4.      Tổng hợp biodiesen từ cặn dầu thực vật Việt Nam

...........................

Các công trình NC đã công bố

1. Lê Văn Hiếu, Hoàng Hữu Hiệp, Ngô Thị Thanh Hiền. Hydrotreating phân đoạn diezen thu được từ nhiệt phân dầu nhờn thải trên hệ xúc tác Ni-Mo/gAl2O3. Tạp chí Hóa học, số 2a, 4/2009.

2. Hoàng Hữu Hiệp, Lê Văn Hiếu. Nghiên cứu chế tạo xúc tác va quá trình hydro hóa dầu nhờn thải để nhận dầu gốc chất lượng cao. Tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 6(66) 2007, tr 42.

3. Hoàng Hữu Hiệp, Lê Văn Hiếu. Nghiên cứu chế tạo vật liệu lọc màng để lọc nhiên liệu và dầu nhờn. Tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 4(64) 2007, tr 47.

4. Hoàng Hữu Hiệp, Lê Văn Hiếu. Tổng hợp biodiezen từ cặn dầu thực vật Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị xúc tác hấp phụ toàn quốc lần thứ IV, TP Hồ Chí Minh 8/2007, tr 443.

5. Lê Văn Hiếu, Hoàng Hữu Hiệp. Nghiên cứu quá trình oxy hóa Paraxylen thành axit Terephtalic. Kỷ niệm 25 năm thành lập Viện dầu khí Việt Nam, 2003.

6. Hoàng Hữu Hiệp, Nguyễn Minh Hiền. Cân bằng pha lỏng- hơi các hydrocacbon nhẹ. Tạp chí Hóa học và công nghiệp hóa chất, 2001, (số 70).

7. Lê Văn Hiếu, Hoàng Hữu Hiệp. Nghiên cứu tái sinh dầu nhờn động cơ. Tuyển tập công trình khoa học, 45 năm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2001.

Các sách đã xuất bản

không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

không có

Các thông tin khác (nếu có)

không có