CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Trong nước

Hợp tác trong nước

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu với các Trường đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp như Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQGHN), Đại học Mỏ địa chất, Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Hóa học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia Hóa dầu (Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam), Viện dầu khí (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam), ...và các đơn vị khác hoạt động trong cùng lĩnh vực.