CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Hệ thống phản ứng áp suất cao - Hydrotreating Vinci MicroCat

 

Hệ thống phản ứng áp suất cao - Hydrotreating Vinci  MicroCat

vinci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người quản lý:

Th.S Nguyễn Anh Vũ

Từ khóa:

hydrotreating

Mô tả thiết bị:

§     Đánh giá hoạt tính xúc tác hydrotreating và hydrocrackin, hydro hóa và nghiên cứu đánh giá các phản ứng dòng lien tục áp suất cao.

 

Thông số kỹ thuật:

  • Làm việc từ áp suất thường đến 180atm, nhiệt độ tối đa 600C.
  • Điều khiển hoàn toàn tự động bằng máy tính
  • Hệ thống bơm vi lượng áp suất cao tự động nạp mẫu và có ổn định nhiệt độ.
  • Hệ thống bẫy sản phẩm lỏng và chứa các sản phẩm khí sau phản ứng.
  • Tự động hóa theo chương trình phản ứng.
  • Hệ thống phần mềm điều khiển cho phép quan sát sự thay đổi các tham số như nhiệt độ, áp suất, thể tích, ... trong toàn bộ quá trình phản ứng. Khả năng lưu trữ các tham số.
  • Hệ thống phân tích sắc ký gồm RGA online, DHA, SIMDIST.

Một số thông số cơ bản của Vinci

Nhiệt độ phản ứng thông thường

490 - 540

áp suất

Tối đa 300atm

Lượng xúc tác đưa vào

200 ml

Nguyên liệu

Dầu mỏ và các phân đoạn nặng, cặn chân không...

 

 

 

Các ghi chú khác